2021-09-20 Pressmeddelande – Tyskland äntrar en ny era inom mjölkkylning

Tyskland är på väg in i en ny era inom mjölkkylning. Med den innovativa mjölkkyltanken från det svenska företaget Wedholms kommer tyska mjölkgårdar att spara pengar och energi i framtiden. Den unika och patenterade mjölkkyltanken “CO2 by Wedholms” möjliggör energibesparingar på 50% endast för kylning. Det finns också andra betydande besparingar när det gäller uppvärmning av vatten för tankrengöring och/eller andra ändamål.

Med det nya systemet från Wedholms är kylningen effektiv och skonsam, och samtidigt genereras rikligt med varmt vatten av den inbyggda värmeåtervinningen. Det uppvärmda vattnet har en imponerande temperatur på över 70 ° C och täcker mängdmässigt ungefär det dubbla behovet av kyltankens disk. I stället för att använda konventionella, mer eller mindre skadliga HFC-gaser kyls mjölken i dessa tankar med återvunnen koldioxid från industrin.

Sammantaget en övertygande lösning som förbättrar mjölkföretagets ekonomi och samtidigt möjliggör hållbar och miljövänlig mjölkkylning.

Wedholms har framgångsrikt sålt sina nya tankar till robotgårdar i Norge, Finland och Sverige sedan september 2020. Nu tar Tyskland också det första steget in i den nya epoken inom mjölkkylning. Pionjären här är företaget Eder i Bayern, som i sin roll som återförsäljare har sålt två av dessa imponerande mjölkkyltankar till robotgårdar i södra Tyskland.

Läs mer om CO2 by Wedholms >>