Få nytta av mjölkens värmeenergi med Interpac

När mjölken kyls i en kyltank överförs värmeenergin från mjölken till det flytande köldmediet i tankens kylsystemet, vilket resulterar i hett köldmedium i gasform. För att knyta samman kylcirkeln, behöver gasen kylas ner igen. Detta uppnås med kondensatorerna på kylaggregatet, som helt enkelt fläktar bort värmen till den omgivande luften. Detta är naturligtvis ett stort … Continued

Wedholms mjölkkyltankar i Kenya

Många mjölkbönder i Kenya har bara en eller två kor och har ingen möjlighet att kyla mjölken direkt på gården. Under de senaste åren har flera mjölkcentraler dykt upp över hela Kenya. Mjölkcentralen samlar och kyler mjölken från lokala jordbrukare. Således bevaras mjölkkvaliteten, bönderna kan tjäna pengar och mejerierna kan hämta mjölken. Vi är stolta … Continued