Besättningsstorleken ökar i Finland

Wedholms har tidigare sålt 5 000 och 10 000 liter mjölkkyltankar i Finland till gårdar med en eller två mjölkningsrobotar. Situationen har emellertid förändrats nyligen, vilket innebär att 6 000 liters-tankar idag är mer standard med en-robotgårdar och 12 000 liters-tank med två-robotgårdar. Vi ser också en ökande efterfrågan på silotankar i Finland. Detta beror … Continued

Wedholms och Kylmäkärki på Ollikkala-mässan i Kannus, Finland

Ollikkala är en ny utomhusmässa i staden Kannus, mitt i mejeriområdet i västra delen av Finland. Den nya utställningen samlade cirka 250 företag som representerade alla olika grenar av jordbruksbranschen. Kylmäkärki och Wedholms var närvarande vid evenemanget och representerade kylservice, mjölkkyltankar och olika värmeåtervinningssystem till cirka 7 000 besökare. Tack till alla befintliga och nya … Continued

Lely Center Sobeslav på fabriksbesök i Wrocław

Wedholms har ett nära samarbete med Lely centers världen över när det gäller försäljning och service av Lely Nautilus mjölkkylningslösningar. En av våra partners, Lely Center Sobeslav (Tjeckien), blev inbjuden att besöka Eurotanks Wedholms fabrik i Polen för att lära sig mer om produktionen av Lely Nautilus. Kyllösningen Nautilus har utvecklats för att ge den … Continued