2019-08-23 Wedholms och Kylmäkärki på Ollikkala-mässan i Kannus, Finland

Ollikkala är en ny utomhusmässa i staden Kannus, mitt i mejeriområdet i västra delen av Finland. Den nya utställningen samlade cirka 250 företag som representerade alla olika grenar av jordbruksbranschen. Kylmäkärki och Wedholms var närvarande vid evenemanget och representerade kylservice, mjölkkyltankar och olika värmeåtervinningssystem till cirka 7 000 besökare. Tack till alla befintliga och nya kunder som besökte oss på utställningen!