Hållbar utveckling

Från konstruktion och design, via produktion, installation och drift, till underhåll och support, är det vårt mål att påverka miljön så lite som möjligt. Livsmedelsbranschen behöver hela tiden förbättra produktiviteten och lönsamheten, samtidigt som energianvändningen och miljöpåverkan ska minskas. Att kunna göra mer med mindre är en utmaning!

Grönt fokus och hållbar utveckling är viktiga ämnen för oss. På Wedholms är vårt främsta mål att utveckla lösningar som hjälper aktörer i mjölkbranschen att reducera energikonsumtionen och öka lönsamheten. Från ritbordet till drift och underhåll är våra produkter och processer utarbetade för att i möjligaste mån gynna miljön och en hållbar utveckling.