Avancerad teknologi

På Wedholms har vi alltid varit stolta att ligga i framkant när det gäller avancerade tekniska lösningar inom området mjölkkylning. Dagens mjölkproducenter ställer höga krav gällande såväl modern teknologi som avancerade och användarvänliga lösningar. Med stort fokus på kvalitet och innovation arbetar vår forsknings- och utvecklingsavdelning i nära samarbete med våra kunder över hela världen med målsättningen att möta deras behov gällande bevarad mjölkkvalitet, minskad energiförbrukning och ökad lönsamhet. Ett exempel på modern kylteknik är Argos, vårt styrsystem som kontrollerar, övervakar och registrerar alla delar av kylnings- och diskprocesserna i tanken. Med Argos kan bonden eller teknikern få tillgång till tankdata via en USB-kabel, gårdens lokala nätverk eller Internet. Dessutom kan vår webbaserade serverlösning Milk Tank Manager ge uppdateringar i realtid och drifthistorik, vilket ger ett smidigare arbetsflöde, lägre servicekostnader, och ett effektivare utnyttjande av tankbilens rutt.

Här kan du läsa mer om vårt intelligenta styrsystem Argos.

Här kan du läsa mer om Milk Tank Manager.