Service, underhåll & reservdelar

Våra lokala servicepartners hjälper dig gärna med din installation, årligt underhåll och övrig service som kan behövas för din mjölkkyltank från Wedholms. Vi erbjuder en stor mängd reservdelar och uppgraderingar till din mjölkkyllösning. Kontakta din lokala kylfirma vid frågor. Du kan hitta din närmsta kylfirma i vår karta med återförsäljare och servicefirmor.

Wedholms åf-karta