Energieffektivitet

Vi erbjuder omfattande och flexibla lösningar med fokus på värmeåtervinning och energibesparingar som ger både ökad lönsamhet och en miljömässig hållbar produktion. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar hängivet för att hitta effektiva, lönsamma interaktioner mellan produkter, system, komponenter och programvarulösningar, vilket resulterar i energieffektiva lösningar som ger våra kunder bekvämlighet och sinnesro. I varje process strävar vi efter att återanvända överskott av vatten och värme för att minimera avfall.

Vår mest framträdande innovation för energieffektivitet är mjölkkyltanken “CO2 by Wedholms” som lanserades under 2021. Det prisbelönta kylsystemet är designat för att använda återvunnen CO2 som köldmedium och återvinna överskottsvärme från kylprocessen till att värma vatten gratis. Detta genererar betydande energibesparingar, sänker klimatavtrycket och genererar ökad lönsamhet för mjölkföretagaren.

Läs mer om våra energismarta lösningar >>
Läs mer om CO2 by Wedholms >>