Energieffektivitet

Vi erbjuder omfattande och flexibla lösningar med fokus på värmeåtervinning och energibesparingar som ger både ökad lönsamhet och en miljömässig hållbar produktion. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar hängivet för att hitta effektiva, lönsamma interaktioner mellan produkter, system, komponenter och programvarulösningar, vilket resulterar i energieffektiva lösningar som ger våra kunder bekvämlighet och sinnesro. I varje process strävar vi efter att återanvända överskott av vatten och värme för att minimera avfall. Vår mest framträdande lösning för energieffektivitet är Interpac värmeåtervinning. Systemet är konstruerat för att använda överflödig värme från kylprocessen till att värma vatten “gratis”. Detta ger givetvis betydande energibesparingar och en ökad lönsamhet. Det uppvärmda vattnet kan användas till flera ändamål, till exempel som tempererat dricksvatten för korna eller till och med för uppvärmning av en standardbyggnad.

Läs mer om våra energismarta lösningar här.