Energiatehokkuus

Tarjoamme monipuolisia ja joustavia ratkaisuja lämmön talteenottoon ja energian säästämiseen parantaen täten kestävää kehitystä ja taloudellisuutta. Tutkimus ja tuotekehitysyksikkömme päämääränä on löytää tehokkaita ja taloudellisia ratkaisuja tuotteiden, järjestelmien, komponenttien ja ohjelmistojen välille, siten että ne parantavat energiatehokkuutta, helpottavat asiakkaiden toimintaa ja tarjoavat heille mielen rauhaa. Jokaisessa prosessissa pyrimme lisäämään veden uusiokäyttöä ja hyödyntämään hukkalämpöä päästöjen minimoimiseksi. Interpac –lämmöntalteenotto on eniten käytetty energian talteenotto laitteemme. Järjestelmän tarkoituksena on hyödyntää maidon jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö “ilmaisena” veden lämmitystapana. Tämä säästää energiaa merkittävästi ja parantaa siten maidontuotannon kannattavuutta. Esilämmitetty vesi voidaan hyödyntää monella eri tavalla, kuten esilämmittämällä sillä lehmien juomavettä tai tilan käyttövettä.

Lue lisää Interpacista tästä.