Energiatehokkuus

Tarjoamme monipuolisia ja joustavia ratkaisuja lämmön talteenottoon ja energian säästämiseen parantaen täten kestävää kehitystä ja taloudellisuutta. Tutkimus ja tuotekehitysyksikkömme päämääränä on löytää tehokkaita ja taloudellisia ratkaisuja tuotteiden, järjestelmien, komponenttien ja ohjelmistojen välille, siten että ne parantavat energiatehokkuutta, helpottavat asiakkaiden toimintaa ja tarjoavat heille mielen rauhaa. Jokaisessa prosessissa pyrimme lisäämään veden uusiokäyttöä ja hyödyntämään hukkalämpöä päästöjen minimoimiseksi.

Näkyvin energiatehokkuuden innovaatiomme on “CO2 by Wedholms” maidon jäähdytyssäiliö, joka lanseerattiin vuonna 2021. Palkittu jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu käyttämään kierrätettyä CO2:ta kylmäaineena ja muuttamaan jäähdytysprosessista saatavan lämmön ilmaiseksi veden lämmittämiseksi. Tämä tuottaa merkittäviä energiansäästöjä, pienentää ilmastojalanjälkeä ja parantaa viljelijän kannattavuutta.

Lue lisää energiaa säästävistä ratkaisuistamme >>
Lue lisää “CO2 by Wedholmsin” >>