Valda produkter

Ta kontakt med Wedholms

Energismarta lösningar

Naturresurserna är begränsade och energi är dyrt och ett av våra fokusområden är därför energieffektivitet. För dig som kund betyder det att med en mjölkkyltank från Wedholms kan du vara säker på att göra ett bra val när det gäller energiförbrukning och lönsamhet. Nedan kan du läsa mer om våra energismarta alternativ som hjälper dig att hålla kostnaderna nere och främja miljön. Visste du till exempel att värmeenergin från mjölken kan värma vatten som du sedan kan använda som dricksvatten till korna, för rengöring eller uppvärmning?

 • Interpac värmeåtervinning
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Interpac värmeåtervinning

  Vårt värmeåtervinningssystem Interpac använder överskottsvärmen som genereras under kylprocessen för att värma vatten till omkring 40-45° Celsius. Den här värmen hade annars ventilerats bort från kondensorerna, vilket innebär att den antingen hade värmt upp mjölkrummet eller gått förlorat till omgivningen.

  Det uppvärmda vattnet kan i stället användas som t.ex. dricksvatten till korna, om det blandas med kallt vatten. Forskning har visat att kor dricker mer när vattnet är runt 15 grader och då ökar också mjölkproduktionen. Det uppvärmda vattnet kan även lagras i en vattentank och användas till rengöring eller uppvärmning på gården. Detta sparar både energi och pengar och ökar lönsamheten på din gård.

  Fördelar med Interpac;

  • Kort återbetalningstid av investeringskostnaden
  • Använder överskottsvärme från kylprocessen för att värma vatten
  • Ger dig varmvatten ”gratis” och skonar miljön
  • Dina kor får varmare dricksvatten, dricker mer och producerar mer mjölk
  • Minskar dina kostnader och ökar din lönsamhet
  • Kan efterinstalleras
  Läs mer

  Storleken (antal plattor) på Interpac beror på kylaggregatets kapacitet och om en receiver finns installerad. Ju fler plattor desto mer vatten kan värmas upp. Däremot är temperaturen densamma. När man beställer ett kylaggregat med flera kompressorer är det möjligt att beställa lika många Interpac som kompressorer. Observera att vi inte rekommenderar att utvinna all potentiell värme från kylsystemet, eftersom det kan påverka kyleffekten negativt. Detta kan dock undvikas om aggregatet utrustas med en receiver som tillval. Läs mer om receiver här. Interpac kan monteras från fabrik eller eftermonteras på ett befintligt kylsystem av en certifierad kyltekniker.

 • Helix förkyl
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Helix förkyl