Valda produkter

Ta kontakt med Wedholms

Kyla

Vi erbjuder ett stort urval kylaggregat, var och ett anpassade till de unika behoven hos den aktuella installationen. Tillsammans med mjölkkyltanken och styrenheten levererar kylaggregatet en optimerad, högkvalitativ, energieffektiv och miljömässigt hållbar kyllösning. For horisontella mjölkkyltankar kan kylaggregatet monteras på tanken eller levereras separat. Möjligheten att montera aggregatet på tanken styrs av aggregatets storlek och kapacitet samt typ av mjölkningssystem.

Alla våra kylaggregat utvecklas och tillverkas av oss själva i våra egna fabriker. Detta säkerställer hög kvalitet och erbjuder möjligheten att anpassa kylaggregatet och kylkapaciteten till förutsättningarna och kraven på varje enskild gård, vad gäller t.ex. mjölkmängd, omgivningstemperatur, kyltid, avhämtningsfrekvens, mm.

Ett kylaggregat från Wedholms innebär såväl enkel installation på gården som kostnadseffektiv drift, utvecklad för att minimera mjölkkylningens miljöpåverkan. Om du väljer en tank med två kompressorer kan dessa arbeta separat vilket minskar drifttiden och därmed även livslängden. Systemet kan anpassas för olika kylmedier: R404a eller det mer avancerade alternativet R134a, som alltid bör väljas i första hand tack vare både funktionella och miljömässiga fördelar.

 • Sammanbyggda kylaggregat
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Tank genom vägg Tank genom vägg

  Sammanbyggda kylaggregat

  Det finns många fördelar med ett sammanbyggt kylaggregat; smidig transport, snabb och billig installation och inget behov att fylla på köldmedium på gården. Med ett sammanbyggt kylaggregat från Wedholms får du en kompakt plug & play lösning, perfekt anpassad till dina behov. Möjligheten att sammanbygga aggregatet med tanken beror på antal och storlek av kompressorerna och därmed kylkapaciteten och kylklassen. I robotmjölkningssystem behövs lägre kylkapacitet jämfört med konventionella system och därför är det möjligt med sammanbyggda aggregat även på större tankar. Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på om ett sammanbyggt aggregat är ett alternativ för dig.

  I områden med varmt klimat rekommenderar vi att placera kylaggregatet utomhus för att säkerställa tillräcklig ventilation. Placering utomhus är möjlig med ett separat kylaggregat.

  Här kan du läsa mer om våra separata kylaggregat.

  Fördelar med ett sammanbyggt kylaggregat från Wedholms;

  • Kompakt lösning
  • Smidig transport
  • Snabb och billig installation
  • Inget köldmedium behöver fyllas på gården
 • Separata kylaggregat
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Separata kylaggregat

  Med ett separat kylaggregat från Wedholms har du full flexibilitet och det är en platssparande lösning eftersom aggregatet kan placeras utanför mjölkrummet, antingen i ett maskinrum eller utomhus. Observera att om det finns en höjdskillnad, eller om det är längre än 6-8 meter mellan tanken och aggregatet, rekommenderar vi att du väljer till en samlare och en magnetventil för att säkerställa en problemfri drift av kylaggregatet.

  Här kan du läsa mer om receiver och magnetventil.

  Separata kylaggregat finns även som eftermarknadsprodukter och de kan då användas för många ändamål. Det innebär att ett kylaggregat från Wedholms kan användas inom andra områden än mjölkproduktion.

  Du kan hitta mer information och beställa ett separat kylaggregat i vår webbshop.

  Kontakta gärna din lokala återförsäljare eller Wedholms direkt om du har några frågor.

  Hitta din lokala återförsäljare på vår Åf-karta.

  Ta kontakt med Wedhoms här.

  Det separate kylaggregatet kan placeras inomhus eller utomhus. Standardlängden av kablaget är 10 meter för horisontella tankar. I regioner med varmt klimat rekommenderar vi att placera kylaggregatet utomhus, för att säkerställa tillräcklig ventilering av den varma luften som produceras.

  Fördelar med ett separat kylaggregat;

  • Platssparande lösning
  • Flexibel placering
  • Kan användas till många ändamål
 • Kylklass
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Öppen tank Öppen tank Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Kylklass

   

 • Kapacitetsregulator
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Kapacitetsregulator

  När det är lite mjölk i tanken finns en risk för isbildning. Kapacitetsregulatorn reglerar kyleffekten när mjölkvolymen i tanken är liten och risken för isbildning minimeras. Detta är förstås särskilt viktigt i system med robotmjölkning eftersom tanken där fylls på relativt långsamt efter disk. Därför ingår kapacitetsregulatorn som standard till alla våra robottankar. Det innebär att du inte får några problem med isbildning och din mjölk behåller sin höga kvalitet. Kapacitetsregulatorn installeras från fabrik, men den kan även efterinstalleras på gård. Det kan vara aktuellt om du vill anpassa din befintliga konventionella Wedholms tank till robotmjölkning. Kapacitetsregulatorn är konstruerad speciellt för att fungera med vår styrsystem Argos.

  Fördelar med kapacitetsregulatorn;

  • Förhindrar frysning av mjölken vid små volymer
  • Standard på alla våra robottankar
  • Hjälper till att bevara mjölkkvaliteten
  • Kan efterinstalleras
 • Receiver och magnetventil
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Receiver och magnetventil

  En receiver är en liten behållare som innehåller köldmedium och fungerar som en buffert för att hantera varierande belastning på kylsystemet som kan bero på t.ex. varierande omgivningstemperaturer i miljön där kylaggregatet är placerat, att kylaggregatet placeras en bit från tanken eller på en annan höjdnivå. En receiver som tillval säkrar i dessa fall en optimal prestanda hos kylaggregatet.

  Magnetventilen rekommenderas som tillval om kylaggregatet placeras en bit från tanken. Det förhindrar migration av köldmediet till förångarna och ger därmed systemet en bättre kompressorstart och därmed en längre livslängd.

  Receivern och magnetventilen bör installeras i fabrik, men kan vid behov eftermonteras av en certifierad kyltekniker.

  Fördelar med receivern och magnetventilen;

  • Säkrar en optimal drift av kylaggregatet
  • Möjliggör placering av kylaggregatet längre från tanken och på annan höjdnivå
  • Minimerar risken för driftstörningar om omgivningstemperaturen varierar
  • Ger en bättre kompressorstart och därmed längre livslängd
 • Höga sidoförångare (Silo)
  +
  Kompatibel med : Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo)

  Höga sidoförångare för silo

  Silotankar har en mindre kylyta i förhållande till sin volym, jämfört med horisontella mjölkkyltankar. Därför passar de bra i automatiska mjölkningssystem. Men i konventionella system kan kylkapaciteten vara otillräcklig. Därför utrustas våra silotankar per automatik med höga sidoförångare om standardversionen inte räcker i förhållande till det beräknade kylbehovet. Höga sidoförångare läggs till automatiskt i konfigurationen av din nya silotank om det behövs för att säkra kylkapaciteten. En optimerad mjölkkylning är självklart en förutsättning för att säkerställa en felfri mjölkkvalitet. Beroende på kylbehovet kan det också vara nödvändigt att installera en förkyl. Läs mer om förkylning här. Observera att höga sidoförångare måste monteras från fabrik och endast fungerar när manhålet monteras klockan 18:00, det vill säga ovanför utloppet.

  Läs mer om våra silotankar här.

  Fördelar med höga sidoförångare;

  • Ökar kylkapaciteten
  • Optimerar silon för konventionell mjölkning
  • Säkrar en optimal mjölkkylning och mjölkkvalitet
  • Standars när en ökad kylkapacitet behövs
  • Erbjuds även som tillval