Valda produkter

Ta kontakt med Wedholms

Disk

Vårt effektiva disksystem är en av manga fördelar med våra mjölkkyltankar. Vattenanvändning, energieffektivitet och disktid är viktiga faktorer när man diskuterar diskprestanda. Men självklart är det viktigaste av allt det faktiska diskresultatet. Vår diskcykel har upp till åtta faser vilket ger dig flexibilitet och säkrar en effektiv disk. Vårt unika diskmunstycke är speciellt konstruerat för att garantera en ordentlig rengöring av hela tankens insida. Tack vare att munstycket snurrar med minimal friktion, fokuseras energin på att bilda en kraftfull vattenstråle som tar bort kalkavlagringar och bakterier. Med vårt disksystem förblir din mjölk lika värdefull som när den lämnade kons juver.

För att säkra mjölkkvaliteten om varmvattentillgången är begränsad erbjuder vi en värmare för diskvattnet som tillbehör. Värmaren värmer vattnet under pågående disk så att det håller en förprogrammerad temperatur. Läs gärna mer om våra värmare för horisontella tankar och silotankar genom att klicka på bilderna nedan.

 • Vattentank
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Vattentank

  Vi erbjuder en vattentank för lagring av varmt vatten från Interpac värmeåtervinningssystemet. Vattentanken är tillgänglig med en volym på 300 eller 500 liter och har en tjock, effektiv isolering som minimerar värmeförlusten. Vattentanken är av högsta kvalitet och är anpassad för miljön i ett mjölkrum, vilket innebär de bästa förutsättningarna för en lång livslängd. Den har en smart design, med ett inlopp och två utlopp.

  Observera att för att helt kunna nyttja vattentankens fördelar, bör en extern värmare installeras för att värma vattnet till en tillräcklig hög temperatur för tankdisken. Då kan det övre utloppet användas för diskning av mjölkkyltanken. Detta säkerställer att det alltid finns tillräckligt med hett vatten för hygienisk rengöring av tanken. Samtidigt kan varmt vatten tappas från det nedre uttaget och användas för olika ändamål. Endast den mängd vatten som behövs för en tankdisk hettas upp av den externa värmaren. Det återstående vattnet i vattentankens nedre del kommer att ha en temperatur på 40-45 grader.

  Värmeväxlingsprocesserna i Interpac och i vattentanken är båda indirekta och det finns således ingen risk för läckage av köldmedium till vattnet i vattentanken. Tack vare detta är vattentanken livsmedelsgodkänd och innehållet är klassat som dricksvatten.

  Här kan du läsa mer om Interpac värmeåtervinningssystem.

  Fördelar med vår vattentank;

  • Minimal värmeförlust tack vare effektiv isolering
  • Två storlekar, 300 eller 500 liter
  • Anpassad till miljön i ett mjölkrum
  • Livsmedelsgodkänd tack vare indirekt värmeväxling
  • Ett intag och två uttag

   

  Om vattentanken utrustas med en extern värmare ger den fler fördelar;

  • Alltid tillräcklig mängd hett vatten till tankdisken
  • Värmer endast den mängd vatten som behövs till en disk
  • Säkrar en hygienisk disk och bevara mjölkkvaliteten
  • Sparar energi och ökar lönsamheten

   

   

 • Diskmedelshylla
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Tank genom vägg Tank genom vägg

  Diskmedelshylla

  För att underlätta rengöring i mjölkrummet och därmed främja en god hygien, erbjuder vi en hylla för dina diskmedelsdunkar som tillbehör. Där kan du ställa dunkarna så de inte tar upp yta på golvet och det blir lätt att rengöra under. Diskmedelshyllan har en smart design och robust konstruktion i rostfritt stål. Den passar perfekt för två standarddunkar på 25 liter var. Hyllan monteras på din nya horisontella tank eller tank genom vägg redan i fabriken, men den kan också eftermonteras på din befintliga mjölkkyltank från Wedholms.

  Fördelar med vår diskmedelshylla;

  • Smart design
  • Robust konstruktion i rostfritt stål
  • Underlättar rengöring i mjölkrummet
  • Kan efterinstalleras

   

 • Värmare
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Tank genom vägg Tank genom vägg

  Värmare

  Om diskvattnet inte håller rätt temperatur finns en uppenbar risk för bakterietillväxt i tanken. Vi erbjuder därför en värmare som tillval om det finns problem med varmvattentillförseln på gården. Värmaren, som installeras direkt på tanken och kopplas samman med disksystemet, stöd-värmer vattnet och säkrar därmed disktemperaturen och mjölkkvaliteten. Systemet blir då mindre känsligt för tillfälliga svackor i varmvattentillförseln. Observera att det för stora tankar från 14 000 liter finns möjlighet att installera två värmare, vilket dubblar kapaciteten.

  Värmaren håller vattnet på önskad temperatur under huvuddisken och därför kan den totala disktiden öka om vattnets starttemperatur är för låg. Vår rekommendation är därför alltid att installera en separat varmvattenberedare för att säkra varmvattentillförseln och hålla disktiden nere. Varmvattenberedaren bör rymma ca 50 procent mer vatten än vad som går åt till en hel disk, så att vattentemperaturen bibehålls under hela disken.

  Här kan du läsa mer om vårt värmarkit till silo.

  Fördelar med vår värmare;

  • Kraftfull värmare
  • Konstruerad för miljön i ett mjölkrum
  • Håller disktemperaturen på rätt nivå
  • Säkrar mjölkkvaliteten

   

 • Värmare (kit till silo)
  +
  ';
  Kompatibel med : Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo)

  Värmarkit till silo

  Om diskvattnet inte håller rätt temperatur finns en uppenbar risk för bakterietillväxt i tanken. Vi erbjuder därför ett värmarkit som tillval till våra silotankar om det finns problem med varmvattentillförseln på gården. Värmarna som enkelt ansluts till disksystemet, säkrar disktemperaturen och därmed mjölkkvaliteten. Systemet blir då mindre känsligt för tillfälliga svackor i varmvattentillförseln. Observera att värmarkittet för silotankar inkluderar två värmare som standard, vilket dubblar kapaciteten. Kittet innehåller även en elektrisk kopplingslåda, kablage, rör, T-rör och en ram för montage.

  Värmarna håller vattnet på önskad temperatur under huvuddisken och därför kan den totala disktiden öka om vattnets starttemperatur är för låg. Vår rekommendation är därför alltid att installera en separat varmvattenberedare för att säkra varmvattentillförseln och hålla disktiden nere. Varmvattenberedaren bör rymma ca 50 procent mer vatten än vad som går åt till en hel disk, så att vattentemperaturen bibehålls under hela disken.

  Här kan du läsa mer om vår värmare för horisontella tankar.

  Fördelar med vårt värmarkit för silo;

  • Två kraftfulla värmare
  • Komplett kit för enkel montage
  • Konstruerad för miljön i ett mjölkrum
  • Håller disktemperaturen på rätt nivå
  • Säkrar mjölkkvaliteten
 • Extra dräneringsventil
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Extra dräneringsventil

  Vår extra dräneringsventil kan installeras på två sätt, beroende på vad man vill åstadkomma. Om den installeras parallellt till den befintliga dräneringsventilen minskar tidsåtgången för dränering av tanken efter disk, tack vare att tömningen av disk- och sköljvatten blir mer effektiv. Detta är standard på våra större horisontella tankar samt silotankar. Men en extra dräneringsventil kan även väljas som tillbehör och installeras i serie med den befintliga ventilen. Det blir då möjligt att separera diskvattnet. Vattnet med mjölkrester från de första sköljningarna kan ledas till avloppet som vanligt, men resterande vatten från huvuddisken och eftersköljningarna kan ledas till en separat vattentank och återanvändas till rengöring på gården. Vattnet är ljummet och innehåller en låg koncentration diskmedel. På det viset kan du återanvända upp till 80 % av diskvattnet. Det är en smart och lönsam lösning som sparar vatten, en värdefull och allt mer begränsad naturresurs.

  Fördelar med en extra dräneringsventil;

  • Miljövänligt alternativ
  • Kan antingen förkorta dräneringstiden
  • Eller återanvända upp till 80 % av diskvattnet
  • Sparar vatten och ökar lönsamheten
 • AK-Müller ventiler
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  AK-Müller ventiler

  För att förebygga skador i mjölkkyltankens disksystem i regioner med mycket kallt klimat erbjuder vi AK-Müller ventiler som tillbehör för att ersätta de ordinarie vattenventilerna och förebygga frostsprängning. AK-Müller ventilerna är speciellt konstruerade för att Klara kalla temperaturer och risken för frysning och frostsprängning i ventilen är därför minimal. Tack vare detta säkrar AK-Müller ventilerna en problemfri drift och en hygienisk disk av mjölkkyltanken även under väldigt kalla dagar.

  Fördelar med AK-Müller ventilerna;

  • Speciellt konstruerade för kalla klimat
  • Minimerar risken för frostsprängning
  • Säkrar disksystemets funktion och därmed mjölkkvaliteten
 • Långa diskmedelsslangar
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Vertikal tank (Silo) Vertikal tank (Silo) Tank genom vägg Tank genom vägg

  Långa diskmedelsslangar

  Vi erbjuder långa diskmedelsslangar som tillval när du beställer en mjölkkyltank från oss. Slangarna är 10 meter långa vilket ger dig en ökad flexibilitet när det gäller placering av diskmedelsdunkarna. Slangarna är tydligt märkta med röd eller blå färg, beroende på om de ska användas med syra eller alkali. De är tillverkade av högkvalitativ plast som klarar kontakten med frätande diskmedel. Observera att vi rekommenderar att den inre slangen som är i kontakt med diskmedel byts ut årligen. De långa diskmedelsslangarna monteras från fabrik men kan också efterinstalleras.

  Fördelar med långa diskmedelsslangar;

  • Längd 10 meter ger ökad flexibilitet
  • Anpassade för bruk med frätande diskmedel
  • Tydligt märkta med rött och blått
  • Kan efterinstalleras
 • Splash guard
  +
  Kompatibel med : Horisontell tank; Horisontell tank; Tank genom vägg Tank genom vägg

  Splash guard