2019-08-29 Besättningsstorleken ökar i Finland

Wedholms har tidigare sålt 5 000 och 10 000 liter mjölkkyltankar i Finland till gårdar med en eller två mjölkningsrobotar. Situationen har emellertid förändrats nyligen, vilket innebär att 6 000 liters-tankar idag är mer standard med en-robotgårdar och 12 000 liters-tank med två-robotgårdar. Vi ser också en ökande efterfrågan på silotankar i Finland. Detta beror på höga byggkostnader och växande besättningsstorlekar. Under 2019 kommer vi installera flera silotankar på över 20 000 liter över hela Finland. På bilden: 40 000 liter Wedholms silotank under installationen nära Oripää, där samma silo presenterades på en stor jordbruksmässa tidigare i år.

Intresserad av våra silotankar?

Läs mer här.