2017-11-15 Wedholms har installerat den allra första silotanken i Norge

Norge är känt för att ha många små mjölkgårdar, men även här pågår en strukturomvandling och gårdarna blir allt större. Detta har gjort att intresset för silotankar har ökat stort även i Norge och i början av november var det dags att installera Norges allra första silotank i Eidsberg i sydöstra Norge. Silon är på 10 000 liter och på plats fanns både representanter från Wedholms och servicetekniker från Tine som fick inskolning i installationen av silotankar. Inom kort levereras ytterligare två silotankar till norska gårdar. I Norge är det mejerierna som äger tankarna och Tine har under många år köpt mjölkkyltankar från Wedholms.