Besök av tilltänkt agent från Tanzania

James Sekei från Tanzania, Afrika, besökte Wedholms huvudkontor i Nyköping för att lära sig mer om mjölkkylning och vår produktportfölj. James Sekei är avsett att bli vår lokala försäljningsagent i Tanzania. På bilden: Wedholms exportchef Lars-Erik Rundqvist och James Sekei. Kolla in alla våra försäljnings- och servicepartners på vår återförsäljarkarta. Vill du bli en av … Continued