2019-08-14 Lely Center Sobeslav på fabriksbesök i Wrocław

Wedholms har ett nära samarbete med Lely centers världen över när det gäller försäljning och service av Lely Nautilus mjölkkylningslösningar. En av våra partners, Lely Center Sobeslav (Tjeckien), blev inbjuden att besöka Eurotanks Wedholms fabrik i Polen för att lära sig mer om produktionen av Lely Nautilus. Kyllösningen Nautilus har utvecklats för att ge den bästa integrationen med mjölkningsroboten Lely Astronaut. Personalen från Lely centret, tillsammans med Wedholms exportchef Lars-Erik Rundqvist och fabrikschefen Krzysztof Kowalski, fick en guidad rundtur i fabriken och möjligheten att följa alla steg i produktionen av Nautilus-tanken, från en metallplåt till en komplett mjölkkyltank. Dagen avslutades med den slutliga inspektionen före leveransen av en tank för ett Lely Center.

Är du nyfiken på Nautilus och vårt samarbete med Lely?

Här kan du läsa mer.