Lely Nautilus – det perfekta valet i kombination med din Lely Astronaut mjölkrobot

Sedan 2006 är Wedholms exklusiv leverantör av Lely Nautilus mjölkkyllösning. Nautilus 2 styrsystemet kopplar samman mjölkkyltanken med din Lely Astronaut mjölkrobot och värdefull information sparas i Lely T4C management programmet. Läs mer om Nautilus 2 styrsystemet här. Integrationen av mjölkkyltanken med mjölkroboten ger fördelen att du kan övervaka kylningen av mjölken i Lely T4C management systemet i datorn. Med Lely Astronaut mjölkrobot och en Nautilus mjölkkyltank får du en komplett, automatiserad lösning för din mjölkproduktion. Nautilus sortimentet innehåller både horisontella tankar (2 000-30 000 liter) och vertikala silotankar (5 000-50 000 liter). Du kan beställa din nya Nautilus mjölkkyltank direkt av ditt lokala Lely Center. Hitta ditt närmsta Lely Center i vår karta över återförsäljare.

Tank dimensioner för Nautilus N2-N8 and N2S-N12S (på engelska)

Tank dimensioner för Nautilus N9-N30 (på engelska)

Hitta ditt lokala Lely Center på vår Åf-karta

Se information om Nautilus här (s. 22-25, på engelska)