2019-09-27 Få nytta av mjölkens värmeenergi med Interpac

När mjölken kyls i en kyltank överförs värmeenergin från mjölken till det flytande köldmediet i tankens kylsystemet, vilket resulterar i hett köldmedium i gasform. För att knyta samman kylcirkeln, behöver gasen kylas ner igen. Detta uppnås med kondensatorerna på kylaggregatet, som helt enkelt fläktar bort värmen till den omgivande luften. Detta är naturligtvis ett stort slöseri med energi! Därför har vi på Wedholms utvecklat Interpac, ett effektivt värmeåtervinningssystem som gör det möjligt att använda värmeenergin från mjölken för att värma vatten för gårdens behov. Det är bra för miljön och resulterar i märkbara ekonomiska besparingar för bonden. Det uppvärmda vattnet kan samlas i en vattentank och har många användningsområden på gården, t.ex. disk av kyltanken eller mjölkningsutrustningen, rengöring av omgivande ytor, eller uppvärmning av byggnader med vattenbaserade värmesystem.

På bilden en nyligen installerad kyllösning med en horisontell Wedholms kyltank på 20 000 liter, installerad på en konventionell mjölkgård i Polen. Kujawsko-Pomorskie Voivodeship gård är en av de största gårdarna i Polen, med cirka 1 000 kor. Tanken är utrustad med Interpac värmeåtervinningssystem, inklusive fyra värmeväxlare och en 1 000 liter vattentank. Eftersom mjölkrummet inte är klart ännu installerades värmeåtervinningssystemet tillfälligt utomhus. Ändå är temperaturen i vattentanken nästan 60 grader Celsius!

Läs mer om Interpac.

Obs: Interpac-värmeåtervinning kan också installeras på befintliga Wedholms mjölkyltankar.