Aktualności

2019-10-01 Wykorzystaj energię cieplną jaką generuje schładzanie mleka

Gdy mleko poddane jest schładzaniu jego temperatura jest obniżana poprzez czynnik chłodniczy. W ramach tego procesu tempratura mleka przekazana jest czynnikowi chłodniczemu, po powoduje wzrost jego termparatury. Aby zamknąć proces chłodzenia gaz przebywający w układzie chłodzenia musi ulec ponownemu schłodzeniu, a w dalszej cześci skropleniu poprzez wentylatory, które rozwiewają ”ciepło” do otaczającego powietrza. Jest to niestety nazwijmy to marnotrawstwo energii. Jak temu zaradzić?
W Eurotanks Wedholms opracowaliśmy system Interpac, który w wydajny sposób odzyskuje energię z ogrzanego czynnika chłodniczego. Pozwala on na wykorzystanie energii cieplnej z mleka do podgrzewania wody na potrzeby gospodarstwa. Pozwoli to zaoszczędzić środowisko i przyniesie rolnikowi znaczne oszczędności ekonomiczne. Podgrzaną wodę można przechowywać w zbiorniku na wodę i wykorzystywać do różnych celów w gospodarstwie, np. czyszczenie schładzalnka, czyszczenie sprzętu udojowego i jego okolic lub ogrzewanie budynków za pomocą wodnych systemów grzewczych.

Na zdjęciu zupełnie nowe rozwiązanie zastosowane w horyznotalnym schładzalniku o pojemności 20 000 litrów. Urządzenie współpracujące z konwencjonalnym systemem udoju na farmie mlecznej w Polsce. Gospodarstwo zlokalizowane w województwie Kujawsko-Pomorskimo jest jednym z większych gospodarstw w Polsce. Zbiornik jest wyposażony w system odzysku ciepła Interpac, opraty o cztery jednostki odzysku ciepła oraz zbiornik wody o pojemności 1000 litrów. Ponieważ pomieszczenie zlewnii mleka nie jest jeszcze gotowe, system odysku ciepła jest zainstalowany na wolnym powietrzu. Mimo to temperatura wody w buforze wynosi prawie 60 stopni Celsjusza!

Przeczytaj więcej o Interpac.

Uwaga: Rozwiązanie odzysku ciepła Interpac można również zainstalować w istniejących systemach chłodzenia mleka Wedholms.