Gwarancja oraz reklamacje

W Eurotanks Wedholms ciężko pracujemy nad zagwarantowaniem wysokiej jakością oferowanych przez nas produktów na każdym etapie ich powstawania. Niemniej jednak mogą zdarzyć się sytuacje gdzie urządzenie ulegnie awarii, w związku z czym oferujemy Państwu roczną gwarancję na produkowane przez nas kompletne schładzalniki do mleka. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie wystawienia faktury na produkt. Poniżej możecie Państwo przeczytać szczegóły odnośnie warunków gwarancji, a także przesłać nam swoje reklamacje. Aby zapewnić Wam należycie szybkie rozpatrzenie złożonej reklamacji proszę oprócz wypełnionego formularza reklamacji dodatkowo dołączyć wszelkie dokumenty niezbędne do jej rozpatrzenia.        

  Formularz skarg/zażaleń

  Oryginalna część zbiornika lub część zamienna?*

  Maksymalny rozmiaru pliku nie może przekraczać 3MB. Liczba plików: do 7 załączników.

  + - Więcej informacji

  Zasady dotyczące gwarancji

  Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest przysłanie do firmy Eurotanks Sp.z o.o. emailem (info@eurotanks.com) lub pocztą kompletnie wypełnionego „Protokołu reklamacyjnego” (wysyłanego z każdym schładzalnikiem razem z „Kartą gwarancyjną”).

  Części zamienne

  Jeśli w trakcie trwania procedury reklamacyjnej klient zgłosi zapotrzebowanie na dostawę części zamiennej niezbędnej do naprawy schładzalnika to zostanie ona dostarczona wraz z fakturą z 60-dniowym terminem płatności plus koszty przesyłki.

  W przypadku uznania reklamacji, faktura zostanie skorygowana w całości.

  W przypadku nie uznania reklamacji, klient ma obowiązek zapłacić fakturę.

  Odwołanie się od decyzji o nieuznanej reklamacji

  Odwołanie należy składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.

  Czas gwarancji

  Czas gwarancji na nowe zbiorniki Eurotanks Wedholms wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

  W przypadku części zamiennych gwarancja dotyczy tylko prawidłowo zainstalowanych i oryginalnych części Eurotanks Wedholms i wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

  Zwrot części reklamowanej

  Reklamowana część musi zostać bezwzględnie zwrócona do Wedholms Eurotanks Sp. z o.o. w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Koszty odesłania części pokrywa Kupujący.

  Adres do zwrotów:

  Wedholms Eurotanks Sp. z o.o.
  ul. Metalowców 9
  54-156 Wrocław
  z dopiskiem: REKLAMACJA