Silo tank with alcove / Silotank med alkov

2022-01-10 Ny silotank med alkov på Öland

Denna nya 25 000 liters silotank med alkov installerades på Gräsgård på Öland. Den lyckade installationen utfördes i samarbete med Ölands Kylteknik och Lely Center Västervik.

Intresset för silotankar ökar stadigt och skälen till att välja en silotank är oftast stor volym på liten yta och totalt sett lägre kostnader för investeringen. Vi erbjuder silotankar med volymer på 5 000 till 50 000 liter i två diametrar och smarta tillval som alkov och uppsamlingsrum.

På bild: Staffan på Lely Center Västervik, Patric på Ölands Kylteknik, mjölkproducenterna Emma och Nicklas samt rörmokare Bosse framför den nya silotanken med alkov.

Läs mer om Wedholms silotankar >>