2022-04-28 Produktutvecklingsmöte med Lely

Efter två år med resebegränsningar kunde vi äntligen träffas igen personligen när Magdalena Brzozka, Geert Kuijpers och Alfred Smits från Milking & Cooling Management-teamet från Lelys huvudkontor besökte Wedholms huvudkontor i Nyköping för att diskutera vårt samarbete.

I mer än ett decennium har Wedholms varit exklusiv leverantör av Lely Nautilus mjölkkyltankar. Wedholms har med framgång sålt horisontella tankar och silotankar genom Lely Centers i många länder över hela den europeiska kontinenten.

I november 2021 togs affärsrelationen till nästa nivå genom att teckna ett nytt leverantörsavtal, som syftar till att möjliggöra ett ännu närmare samarbete och vidareutveckling av den långsiktiga affärsrelationen.

I nära samarbete strävar vi efter att utveckla innovativa lösningar som gynnar mjölkföretagare runt om i världen – idag och i framtiden.

Ta reda på mer om Lely Nautilus >>