2018-11-25 Ombyggnad av tankens utlopp mot mjölkbilens tömningsslang – från Ø51 mm (2”) till Ø63,5 mm (2½”)

Under året så har flera mejerier introducerat Ø63,5 mm (2½”) som anslutning till mjölkbilens slang. För att bygga om tankens utlopp till att passa de nya kraven så behövs olika detaljer beroende på tankens utförande. Vi förtydligar med detta Service News vilka detaljer som erbjuds.

Kontakta din lokala servicepartner för att beställa delarna och för att få hjälp med installation.

Här kan du läsa mer