2022-05-05 Oberoende hämtning på Ola gård

Ännu en Wedholms silotank för konventionell mjölkning är nu levererad. Den imponerande 30 000 liters silon i rostfritt stål installeras just nu hos Fredrik Murray på Ola gård i Uppland. Gården mjölkar konventionellt i ett system från DeLaval.

Tillsammans med silon ska även en 9 000 liters horisontell buffertank från Wedholms installeras på gården för att möjliggöra oberoende hämtning. Installationen genomförs av Ölands Kylteknik i samarbete med Skånes Kylteknik.

Den nya kylanläggningen blir en av flera levererade av Wedholms med gemensamt kylaggregat för både huvudtank och buffertank. Detta gör det möjligt att uppfylla Arlas behov av oberoende hämtning på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

Stort tack Fredrik Murray för förtroendet och lycka till med din nya kylanläggning! Även stort tack till Ölands Kylteknik och Skånes Kylteknik för ett gott samarbete!

Kontakta någon av våra experter om du vill diskutera den bästa kyllösningen på din gård.
> Benny Jonsson (söder om Mälaren): 070 320 53 72
> Lars-Erik Rundqvist (norr om Mälaren): 070 571 50 04

Läs mer om Wedholms mjölkkyltankar >>

 

Följ oss på Facebook