2019-05-28 Fira Världsmjölkdagen med oss den 1 juni

År 2001 valde FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) den 1 juni som Världsmjölkdagen. Världen över firas denna dag genom att uppmärksamma det viktiga bidraget från mejerisektorn till hållbarhet, ekonomisk utveckling, ekonomisk försörjning och hälsosam livsmedelsförsörjning.

Visste du t.ex. att mejerisektorn ger en ekonomisk inkomst till upp emot en miljard människor över hela världen?! Låt oss bidra till att öka medvetenheten om vikten av mjölken och mejerisektorn!

Läs mer om Världsmjölkdagen och aktiviteter runt om i världen för att fira mjölken och mejerisektorn. (på engelska)

Rapport från förra årets Världsmjölkdag. (på engelska)