2019-10-04 400 års samlad erfarenhet inom mjölkkylning

Några av våra svenska servicepartners besökte vårt nya huvudkontor i Nyköping. Fokus låg på produktutveckling, erfarenhetsutbyte och relationsbyggnad. De 13 kylteknikerna från nio servicefirmor över hela Sverige har tillsammans en imponerande erfarenhet inom mjölkkylning på hela 400 år! Vi är stolta över att ha en nära relation till våra servicepartners. Tillsammans står vi starka och kan förse våra kunder med de bästa lösningarna inom mjölkkylning, perfekt anpassade till varje enskild gårds behov nu och i framtiden!

Är du intresserad av att bli Wedholms försäljnings- eller servicepartner? Tveka inte att kontakta oss för att diskutera ett samarbete. Vi letar kontinuerligt efter nya partners på alla våra befintliga och nya marknader. Kontakta vår representant för din marknad.

Se alla våra befintliga försäljnings- och servicepartners på vår återförsäljarkarta.