2020-04-28 Vi inleder en ny era inom mjölkkylning

Wedholms utvecklingsingenjör Philip Ring testar vår första prototyp av en helt ny och unik kyllösning som kommer reducera mjölkkylningens klimatpåverkan avsevärt. Vi ser med stor spänning fram emot framtiden och kommer att hålla dig uppdaterad!