2020-05-12 Minska koldioxidavtrycket med nästan 50%

En ny era inom mjölkkylning håller på att börja. Test av prototypen har visat att vårt nya och unika kylsystem kan minska koldioxidekvivalenterna med 44-48% per år jämfört med traditionell mjölkkylning. Är du nyfiken på fler fördelar med vårt nya kylsystem? Vi håller dig uppdaterad.