2021-03-02 Globalt mejeriindex steg med 15%

Vi följer med spänning de senaste siffrorna från auktionen Global Dairy Trade (GDT) den 2 mars. GDT-indexet ökade med imponerande 15% och är nu på den högsta nivån sedan februari 2014. Normalt följer mjölkpriset förändringar i GDT-index med en viss fördröjning, så vi ser med tillförsikt på framtiden!

Läs mer på GDT’s hemsida (på engelska) >>