2020-02-13 14 år med Lely Nautilus

Wedholms säljare Benny Jonsson på Växadagarna 2020 i Växjö, tillsammans med representanter från Lely Nordic. Wedholms samarbete med Lely startade redan år 2006 och genom åren har vi sålt ett stort antal Lely-brandade Nautilus mjölkkyltankar över hela världen. Vi ser fram emot ett nytt spännande år med ännu djupare samarbeten med Lely Industries och de lokala Lely Centren.

Läs mer om Lely Nautilus