Första Nautilus silon på plats i Tjeckien

Representanter från Wedholms och Skånes Kylteknik besökte Tjeckien för att hjälpa det lokala Lely-centret med sin första siloinstallation och utbilda servicetekniker på plats. Vi har ett bra samarbete med Lely Center Sobeslav och har levererat många horisontella Nautilus-mjölkkyltankar till Tjeckien under åren. Denna 20 000 liter Nautilus-silo är den första Lely-silon någonsin som installerats i Tjeckien. Den installerades på en helt ny mjölkgård med fyra Lely Astronaut mjölkningsrobotar. Gården som ligger i Domasov i sydöstra delen av landet kommer att användas som besöks- och referensgård för Lely Center Sobeslav.

Vi erbjuder vertikala mjölkkyltankar med volymer på 10 000 till 40 000 liter. Här kan du läsa mer om våra silotankar.

Läs mer om vårt samarbete med Lely och Nautilus mjölkkylningslösning.