2020-04-07 Uppdaterade villkor för garanti och reklamationer

Hos Wedholms strävar vi alltid efter att erbjuda våra kunder bästa möjliga produktkvalitet. Men saker kan hända och till och med den bästa produkten kan ibland fallera. I dessa fall är det viktigt att alla inblandade vet vad som gäller och vilket ansvar som faller på oss som leverantör. Därför har vi nu förtydligat våra villkor för garanti och reklamationer.

Här kan du läsa den uppdaterade versionen av Wedholms regler för garanti och reklamationer (pdf) >>