2019-04-29 Service Nytt 2019/nr 1

Vi uppdaterar fortgående innehållet i Webshop och i detta SN hittar du de förändringar som är gjorda under 2019-01-01 – 2019-04-26. Först kommer produkter som har ersatt befintliga. Därefter kommer, för Webshop, nya produkter. En enkel uppdelning i olika produktkategorier är gjord för att få en bättre överblick.

Läs hela Service Nytt 2019/1 här >>