2021-05-11 Planera rätt för tank och mjölkrum

Växa Sverige har sammanställt information utifrån tanktillverkarnas rekommendationer och mejeriernas krav om vad du som mjölkproducent bör tänka på när du planerar nybyggnad eller ombyggnad av mjölkrummet. Materialet innehåller bra information vad du bör tänka på oavsett om du väljer horisontell tank, tank genom vägg eller silo.

Läs hela informationen på Växas hemsida >>