2019-07-04 OKRA – The Real Farm Fair på Oripää flygplats, 3-6 juli 2019

Wedholms och Kylmäkärki deltar i OKRA-utställningen i Oripää i sydvästra Finland. OKRA är en av Finlands största gårdsmässor som samlar hundratals utställare och tusentals besökare vartannat år.

Välkommen till vår monter där du kan titta på Wedholms 40 000 liter vertikala mjölkkyltank (silo) och prata mjölkkylning med våra kompetenta medarbetare.

Läs mer om våra silotankar.