Aktualności

2020-04-07 Zaktualizowano warunki gwarancji

W Wedholms zawsze staramy się oferować naszym klientom najlepszą możliwą jakość produktu. Jednak nieprzewidziane wypadki mogą się zdarzyć i wtedy nawet najlepszy produkt może czasami zawieść. W takich przypadkach ważne jest, aby wszyscy zaangażowani wiedzieli, jakie przepisy są stosowane oraz jakie obowiązki spoczywają na nas jako na dostawcy. Dlatego też jasno określamy warunki Wedholms w oparciu, o które rozpatrywane będą wszystkie reklamacje i roszczenia gwarancyjne.

Tutaj możesz przeczytać zaktualizowaną wersję przepisów Wedholms dotyczących gwarancji i roszczeń (PDF w języku angielskim) >>